GLA:D er et specifikt uddannelses- og træningstilbud til alle med symptomer på slidgigt (artrose) i knæ- eller hofteled.

Formålet er gennem specifik træning, manuel behandling og undervisning at reducere smerte, forbedre funktionen og derigennem gør din hverdag mere smertefri og nemmere. Samt undgå eller udsætte en eventuel operation.

Hos Specfysio kombinerer vi GLA:D med to konsultationer, inden du går i gang med GLA:D forløbet. I disse konsultationer vil vi undersøge hele kroppen og ikke kun i det led, som du har artrose i. Restriktioner eller ubehag i andre led, kan forværre dine symptomer, da dette kan øge risikoen for uhensigtsmæssige kompensationer i kroppen.

Forløb:
1 x Førstegangs konsultation af 60 min (Undersøgelse og behandling)
1 x Efterfølgende konsultation (Undersøgelse og behandling)
1 x Træningsintroduktion, undervisning samt udlevering af træningsprogram
1 x Opfølgende konsultation

Der vil ikke være træning på hold. Alle konsultationer er med dig og terapeuten.

Christian Danø Møller, fysioterapeut og DO MSc.Osteopati. M.R.O.DK, har færdiggjort en uddannelse i osteopati og afventer autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, vil varetage din behandling og træning. Dette vil finde sted i Specfysio - Humlebæk

Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark:

133 kr. første gang og 88 kr. på efterfølgende behandlinger.

Andre ydelser hos Specfysio